logo-Eindhoven-en-Sobolt-5

Gratis warmtescan

Krijg inzicht in het warmteverlies van uw gevel

anker

 

De inschrijving is gesloten.

Inschrijven voor de warmtescan is helaas niet meer mogelijk. Als u zich al heeft ingeschreven ontvangt u in de 2e helft van april het rapport met warmtescan in de post. De warmtescans worden op een koude nacht in maart gemaakt.

 

Veelgestelde vragen

Wat is een warmtescan?
Veel warmte uit woningen gaat verloren via ramen, daken en gevels. Een warmtescan laat zien waar warmtelekken zitten. Goede isolatie zorgt voor beter wooncomfort en een lagere energierekening. Daarnaast is isoleren een goede stap om uw woning te verduurzamen.

Waarom is mijn woning geselecteerd?
De gemeente Eindhoven heeft eengezinswoningen geselecteerd die gebouwd zijn tot en met 1992. Woningen in deze categorie zijn in veel gevallen nog onvoldoende geïsoleerd.

Wat gaat er precies gebeuren?
Tijdens een koude nacht in de tweede helft van februari en in maart worden de aangemelde woningen in opdracht van de gemeente Eindhoven vanaf de straat gescand door het gespecialiseerde bedrijf Sobolt. Deze scan wordt van de buitenkant van de voorgevel gemaakt. De warmtebeelden van de aangemelde woningen worden verwerkt tot een isolatie-adviesrapport.

Wanneer worden de warmtefoto’s precies gemaakt?
Dit is niet met zekerheid te zeggen. De warmtefoto’s worden alleen gemaakt als het buiten koud genoeg en droog is. De foto’s worden In de tweede helft van februari en in maart gemaakt.

Mijn voorgevel is niet goed zichtbaar, krijg ik nog steeds een rapport?
We proberen enkel woningen te selecteren die goed zichtbaar zijn. Soms kan het toch voorkomen dat bijvoorbeeld een boom het zicht ontneemt. We proberen dan zo veel mogelijk van de woning op de foto te krijgen. Als er geen foto gemaakt kan worden, dan krijgt u daarvan bericht.

Kan ik ook de zijgevel / achtergevel laten scannen?
Nee, in principe bieden wij dit niet. Alleen de voorgevel wordt gescand om op deze manier veel bewoners te kunnen bereiken.

Moet ik thuis zijn tijdens het moment dat de foto wordt genomen?
Nee, dit is niet nodig. De foto wordt van de voorgevel gemaakt en de thermograaf hoeft niet op het privé terrein te komen.

Komt de thermograaf op privéterrein tijdens het maken van de foto’s?
Nee, de warmtefoto’s worden in principe vanaf de openbare weg gemaakt.

Moet ik extra stoken terwijl de foto wordt genomen?
Nee, dit is niet nodig. De warmtefoto wordt gemaakt wanneer de buitentemperatuur laag genoeg is. Hierdoor is het temperatuurverschil tussen buiten en binnen groot genoeg en worden de warmtelekken waargenomen.

Hoe ontvang ik mijn warmtescan?
Het rapport met warmtescan ontvangt u na ongeveer 1,5 maand per post.

Ontvang ik ook gegevens van mijn buren?
Nee, u ontvangt alleen gegevens van uw eigen woning. Als u zich niet aanmeldt, worden er geen warmtescans gemaakt van uw woning en ontvangt u deze niet.

Ik ben een huurder, geldt deze actie ook voor mij?
Nee, deze actie is gericht op woningeigenaren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan gemeenten een subsidie beschikbaar gesteld die woningeigenaren stimuleert tot het nemen van energiebesparende maatregelen. In deze regeling zijn huurders op dit moment niet meegenomen.

Ik heb geen brief ontvangen, kan ik toch aan deze actie meedoen?
Deze actie is beschikbaar voor geselecteerde woningen in de gemeente Eindhoven.

Wat staat er in het warmtescan rapport?
Het rapport op maat maken wij op basis van de warmtefoto van uw woning. Het advies is zo geschreven dat u een beter beeld kunt krijgen van de warmtelekken in uw woning. Naast eenvoudige tips, zoals het aanbrengen van radiatorfolie of tochtstrips, krijgt u een specifiek isolatieadvies. Op deze manier kunt u effectiever aan de slag met het isoleren van uw woning.


Rapport-highlights-image-5

 

Wat is een volgende stap na ontvangst van het warmtescan rapport?
040energie is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging uit Eindhoven zonder winstoogmerk. De adviseurs helpen u graag met informatie, advies en oplossingen van betrouwbare leveranciers. Bekijk de website www.040energie.nl voor meer informatie over collectieve inkoopacties en (digitale) informatieavonden.

 

Privacy en algemene voorwaarden

Wie zijn we?
HeatPuls is een product van Sobolt. Sobolt is een technologiebedrijf dat zich volledig inzet voor duurzaamheid. Kijk voor meer informatie op www.sobolt.com

Persoonlijke gegevens
Sobolt hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom willen wij uw privacy bij het gebruik van deze website en diensten zo goed mogelijk beschermen. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
www.heatpuls.nl/eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Een warmtefoto van de voorgevel van uw huis


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
www.heatpuls.nl/eindhoven verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: het uitvoeren van een warmtescan en het opsturen van een persoonlijk isolatieadvies.

Bovenstaande wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Eindhoven.

Uw adresgegevens worden door de gemeente Eindhoven gebruikt voor het rapporteren over de aangevraagde RRE subsidie. Zie ook: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/rre

Verwerking van gegevens
Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring is beschreven. De gegevens worden, met uitzondering van de gemeente Eindhoven, niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe lang we uw data bewaren
www.heatpuls.nl/eindhoven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Websites van derden
Op deze website vindt u hyperlinks naar externe websites die niet horen bij het domein www.heatpuls.nl/eindhoven. Sobolt is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dit is mogelijk na een verzoek per e-mail warm@sobolt.com. U heeft tevens het recht om te verzoeken de gegevens te laten aanpassen, verwijderen of over te dragen aan een derde.

U heeft het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer weten?
Heeft u vragen over de waarborging van uw privacy? Dan kunt u het HeatPuls team benaderen via warm@sobolt.com.

  

Contact

Sobolt B.V. - HeatPuls

Telefoon: 010 - 318 00 51
E-mail: warm@sobolt.com